Доод хэмжээ - Монгол улс

  • Наймдугаар сар 2019 дахь хүчинтэй
  • Энэ дүн Төгрөг (Монгол) байна.

Сар бүр
Доод хэмжээ
Jan 01, 2019 -р үр нөлөөтэй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ. Хамгийн бага цалин хөлс - хамгийн сүүлд шалгасан - Dec 28, 2018
 320 000,00

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү

Хамгийн бага цалинжуулсан архив

loading...
Loading...