Доод хэмжээ - Монгол улс

  • Хоёрдугаар сар 2020 дахь хүчинтэй
  • Энэ дүн Төгрөг (Монгол) байна.

Сар бүр
Доод хэмжээ
Jan 01, 2020 -р үр нөлөөтэй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ.
₮ 420 000,00

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү

Хамгийн бага цалинжуулсан архив

loading...
Loading...