Доод хэмжээ - Монгол улс

  • Jan 01, 2019 -р үр нөлөөтэй хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ.
  • Энэ дүн Төгрөг (Монгол) байна.

Сар бүр
Доод хэмжээ  320 000,00

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү

Хамгийн бага цалинжуулсан архив

loading...
Loading...